Kaartusentie 523
62900 Alajärvi

Puh. 044 9837203

info@alajarvenhautauspalvelu.fi

Verkkokauppa

Alajärven hautauspalvelu Facebookissa

Muistotilaisuus

Hautaan siunaamisen jälkeen omaiset kokoontuvat muistotilaisuuteen. Sukulaiset ja ystävät voivat muistella vainajaa, ilmaista kiitollisuutta yhteisestä ajasta hänen kanssaan sekä lohduttaa toisiaan surussa.

Alajärvellä muistotilaisuus on usein tapana järjestää seurakuntatalolla, varsinkin jos muistotilaisuuteen odotetaan paljon vieraita. Pienemmät muistotilaisuudet voidaan järjestää Kirkontuvalla. Joskus muistotilaisuus järjestetään vainajan tai hänen omaistensa kodissa. Myös Rauhanyhdistyksen tilat Alajärvellä sopivat muistotilaisuuden järjestämiseen. Siunaus ja muistotilaisuus voidaan järjestää Helluntaiseurakunnan temppelissä.

Muistotilaisuuden viettämiseen ei ole virallista kaavaa. Yleensä omaiset järjestävät sen vainajan toiveita ja elämäntapaa kunnioittaen. Tilaisuuden ohjelma voi rakentua muistosanojen, pyydettyjen puheenvuorojen, virsien tai muun musiikin varaan. Myös vapaalle sanalle on hyvä tarjota mahdollisuus.

Muistotilaisuudessa on usein kahvi- tai ruokatarjoilu.

Tilaisuudessa on yleensä tapana lukea myös saapuneet adressit. Lukija kannattaa sopia etukäteen. Adressit on hyvä avata oikeasta kohdasta ennen lukemishetkeä. Lukijan kannattaa myös tutustua adressien teksteihin, sillä usein adressit ovat käsin kirjoitettuja ja siten hieman vaikeammin luettavia. Lukija ei mainitse vainajan nimeä jokaisen adressin kohdalla, ainoastaan ensimmäisen. Adresseja ei ole välttämätöntä lukea, vaan ne voivat olla esillä pöydällä.

Enkelikoriste

Muistotilaisuuteen on tapana laittaa esille muistopöytä. Pöydälle laitetaan valkoinen liina, kynttilä, vainajan kuva ja kukkia. Muutakin vainajaan liittyvää voidaan laittaa esille, kuten valokuvia vuosien varrelta. Halutessaan omaiset voivat pyytää pappia ja kanttoria osallistumaan muistotilaisuuteen. Siitä kannattaakin sopia etukäteen, esimerkiksi toimituskeskustelun yhteydessä. Pappi voi tarvittaessa toimia myös muistotilaisuuden ohjaajana, jos omaiset eivät tunne voimiensa riittävän tehtävään. Kanttori voi niin sovittaessa huolehtia tilaisuuden musiikista. Virret tai muut musiikkiesitykset on hyvä suunnitella ennen tilaisuutta.

Muistotilaisuuden lopuksi joku omaisista voi kiittää mukana olleita osanotosta. Myöhemmin voi julkaista kiitoksen sanomalehdessä.

Verkkokauppa

Edustamamme arkut ja hautakivet:

SHT-Tukku Oy

Kaavin kivi - Kivilähde